Juridinio asmens kodas 190480176
S.Nėries 31 A,
LT – 70163 Vilkaviškis
Tel. 8 342 52603, 8 342 52725
El. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

Darželyje įgyvendinama „Smurto prieš vaikus ir patyčių bei krizinių  situacijų valdymo prevencijos programa“ . Šiuo tikslu buvo vykdomas sveikatingumo projektas „ Sveikas maistas – sveikatos šaltinis“.

Projekte dalyvavo individualius logopedinius, socialinio pedagogo užsiėmimus lankantys vaikai, ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupė, priešmokyklinio ugdymo „Voveriukų“ grupė.

„Drugelių“ grupės  ir  „Voveriukų“ grupės ugdytiniai užsiėmimą pradėjo  pokalbiu apie sveiką maistą, vaisių ir daržovių naudą kiekvienam iš mūsų. Ugdytiniams buvo užduodami klausimai, kurie padėjo formuoti ir išreikšti savarankiškas mintis ir nuomones apie sveiką maistą. Ugdė  kalbos supratimą bei raišką. Plėtojo  sąvokas: vaisiai, daržovės. Turtino  žodyną  kartodami ketureilius, įmindami mįsles. Dalyvavo viktorinoje.

,,Voveriukų „ grupės ugdytiniai atliko  užduotį ,,Būk atidus, nesuklysk“.  Apžiūrėjo ir atrinko tik tuos daržovių ir vaisių paveikslėlius,  kurių pavadinime girdi   garsą R. Suklijavo  juos į pintinę.

,,Drugelių“ grupės ugdytiniai atliko  užduotį „Daržovių ir vaisių pintinė“ įvardindami, kas vaisius, kas daržovė.  Visi ugdytiniai patyrė teigiamų emocijų. Diskusija leido vaikams išgirsti savo pačių ir kitų mintis apie sveiką maistą. Išmoko svarbių bendravimo ir mąstymo įgūdžių.

 

Logopedė metodininkė Jolita Lekavičienė

Vyresnioji socialinė pedagogė Dovilė Sušinskienė

Spalio 1 dieną „Žvirbliukų“ grupės ugdytiniai keliavo pėsčiomis į Vilkaviškio miesto sodą-parką. Apžiūrėjo parke augančius medžius, rinko nukritusius lapus ir rudenio subrandintus medžių vaisius, stebėjo ir aptarė kitus jame augančius augalus,  tyrinėjimui pasitelkė įvairias jusles, klausėsi paukštelių čiulbėjimo, skaičiavo medžiuose įkeltus inkilus.

Prie vandens telkinio pasitiko antys, kurios visiems labai patiko.  Vaikučiai jas pavaišino atsineštomis iš namų vaišėmis. Smalsių tyrinėtojų žvilgsnius kuriam laikui prikaustė maža ruda varlytė, kurią tyliai stebėdami palydėjo net iki vandens. Ugdytiniai buvo nusiteikę džiugiai, žaidė žaidimus, ant sūrios tešlos skritulio, panaudodami surinktą sode-parke  gamtinę medžiagą, pavaizdavo besišypsančius savo veidukus. Grįždami dalinosi ką tik patirtais įspūdžiais ir klausinėjo, kada sugrįšime dar kartą.

 

Auklėtoja  Janina Landžiūtė

Spalio 7 d. „Drugelių“ grupės ugdytiniai lankėsi Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje. Bibliotekoje vaikučius pasitiko pelytė Čiauškutė, kuri supažindino su bibliotekos atsiradimo istorija. Vaikai sužinojo, jog šiai bibliotekai jau daugiau nei 140 metų. Pelytė vaikučius pavedžiojo po bibliotekos skyrius, kuriuose vaikai pamatė, kur  ir kaip paruošiamos naujos knygelės skaitymui, kaip jos keliauja į knygų lentynas, taip pamatė stalinį 3D spausdintuvą ir sužinojo, kad juo galima spausdinti panaudojant įvairias medžiagas, įskaitant ir plastiką.

Vaikai susidomėję klausė ir apžiūrėjo seniausią, mažiausią, sunkiausią ir brangiausias knygas. Bandė spėti, kiek kainavo brangiausia knyga. O gi pasirodo 342 litus. Vaikai turėjo galimybę liesti knygos puslapį, kuris išspausdintas Brailio raštu.

Spalio 5–11 dienomis visame pasaulyje organizuojama pasaulinė dislekcijos (skaitymo sutrikimo) savaitė, kurios akcentas – raudona spalva. Palaikant šią iniciatyvą, „Drugelių“ grupės ugdytiniai statė piramidę iš knygų, kurių viršeliai yra raudonos spalvos.

Savo apsilankymą bibliotekoje užbaigėme smagia ir įdomia veikla: pasigaminome knygos skirtuką–kiškutį.     

 

                                                                                                                                                                                 Vyresnioji auklėtoja Daiva Kulvinskienė

sveikinimas

Minėdami Europos judriąją savaitę ir Tarptautinę dieną be automobilio  rugsėjo 22 d. ,,Drugelių“, ,,Saulučių“, ,,Ežiukų“ ir ,,Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai prisijungė prie Respublikinės akcijos ,,Rieda ratai rateliukai“. Grupėse auklėtojos su vaikais aptarė neigiamą transporto įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai. Ugdytiniai darželio teritorijoje atliko mankštą, bėgiojo, įvairiomis „ratuotomis“ priemonėmis (dviračiais, paspirtukais, lėlių vežimėliais) važinėjosi,  lenktyniavo ,,kliūčių ruože“.

 

              Neformaliojo ugdymo mokytoja Vilma Žemaitaitienė

 

Rugsėjo 6 dieną „Ežiukų“ grupės ugdytiniai lankėsi bibliotekoje. Čia jie išgirdo seną ir įdomią bibliotekos istoriją, apsilankė visuose bibliotekos skyriuose, sužinojo, iš kur atkeliauja knygos. Vaikai turėjo galimybę pamatyti seniausią, brangiausią, sunkiausią, mažiausią knygas, paliesti knygą, išspausdintą Brailio raštu. Ypač vaikams patiko patiems pasigaminti knygos skirtuką – kiškutį.

                                                          Vyresnioji auklėtoja Vida Kudirkienė

    Išlydėjus apsiverkusią vasarą, išaušusi pirmoji rudens diena visus nuteikė linksmai sušukti: – Sveikas, Rugsėji!  Darželyje vėl aidėjo mūsų ugdytinių balsai, skambėjo linksma muzika. Vieni vaikai drąsiai žengė pro darželio vartus, kitiems reikėjo padrąsinimo, juk taip seniai visi buvome kartu.  

    Šventės vedančioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Andželika Jankauskienė eilėmis visus pasveikino su atėjusiu rudeniu bei Mokslo ir žinių diena.  Darželio direktorė Renata Sakalauskienė pasidžiaugė galimybe visiems vėl susitikti, padėkojo tėveliams, darželio bendruomenės nariams, kurie praėjusiais mokslo metais padėjo kurti jaukesnį, gražesnį darželį ir įteikė padėkos raštus. Šventėje visus su Rugsėjo 1-ąja pasveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka ir  prisipažino, kad vieta, į kurią visada norįs sugrįžti, yra darželis.

     Tradiciškai nuskambėjo darželio himnas ,,Keliaujam į „Eglutę“ smėlėtu takeliu…“ ir… staiga visų dėmesį sukaustė atskubėjusi Pepė Ilgakojinė ir jos draugas Karlsonas. Netrūko linksmos muzikos, nuotaikingų žaidimų, į kuriuos buvo įtraukti ne tik ugdytiniai, bet ir tėveliai.  Išgirdome tik geriausius atsiliepimus apie grupės „Nesuk galvos“ aktorius, kurie padovanojo visiems pačią gražiausią pirmąją šių mokslo metų šventę.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Reda Tumelienė

 

Kur žiedlapėliais žemė apklota,

Stovi balta obelėlė šarmota,

Aplink bitutės dūzgia ir skraido,

Gražią knygelę varto ir skaito.

Kas parašyta, tikėti turi -

Jau išleistuvės šitam avily.

 

Bitutės palieka avilį

 

    Gegužės 31 diena Bitukams buvo paskutinė diena darželyje. Su pilnu žinių bagažu rudenį visi keliaus į mokyklą. Vaikai nori greičiau užaugti, įgyti naujos patirties, bet paskutinę dienelę dauguma sakė nenorintys palikti darželio, juk už jo sienų palieka nerūpestingą vaikystę. Ši diena buvo linksma, pilna muzikos, kupina siurprizų ir dovanų. Sugalvotas svajones vaikai  paleido į dangų tikėdami, kad jos tikrai išsipildys. Visiems grupės ugdytiniams įteikėme priešmokyklinio ugdymo programos baigimo diplomus, prisiminimo dovanėles ir nuotaikingus posmelius apie kiekvieną vaiką. Linksma buvo spėlioti, kuriam vaikui, kurie posmai skirti. Visiems savo Bitukams linkime gero starto mokykloje. Nesakome jiems ,,Sudie“, o ,,Mes dar susitiksim…“.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Reda Tumelienė

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas informavo, kad Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ 2021 m. birželio 7 d., registruotas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) 1 atvejis (susirgimas nustatytas darželio „Saulučių“ ir „Kiškučių“ grupės  ikimokyklinio ugdymo pedagogei, kuri prieš susergant darželyje buvo 2021 m. birželio 4 d.

Darželio „Saulučių“ grupės vaikams nuo 2021 m. birželio 8 d. iki 2021 m. birželio 16 d. ir „Kiškučių“ grupės vaikams nuo 2021 m. birželio 8 d. iki 2021 m. birželio 17 d. taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas Visi asmenys, kurie turėjo sąlytį su sergančiąja, laikosi privalomos saviizoliacijos 14 dienų po sąlyčio.

Įstaigos patalpų valymas ir dezinfekcija atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-Co-2) bei rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai.

https://vilkaviskis.lt/vilkaviskio-vaiku-lopselio-darzelio-eglute-ikimokyklinio-ugdymo-grupese-saulutes-ir-kiskuciai-ivedamas-infekciju-plitima-ribojantis-rezimas/

Administracija

Linksma žaisti mums daržely,

Turim ,,Pojūčių takelį“,

Už kurį visiems dėkojam

Ir rankytėm garsiai plojam.

 

     Mūsų darželio viena iš veiklos krypčių – sveikatos stiprinimas. Taikant S. Kneipo vieną iš pagrindinių metodikos elementų – judėjimą ir vaikščiojimą basomis, nutarėme įsirengti ,,Pojūčių takelį“. Įrodyta vaikščiojimo basomis nauda – tai ne tik pažinimas, bet ir sveikatinimas.  Ne veltui sakoma „Daug rankų didžią naštą pakelia“. Subūrus darželio bendruomenę, ugdytinių tėvelius, įrengėme spalvingą takelį, kuris vaikams rodo kelią į saulėtą, basakoję vasarą. Kai tik oras sušils, mažieji basomis kojytėmis pražygiuos įspūdingu takeliu ir patirs daug nuostabių ir neįtikėtinų pojūčių. Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios idėjos įgyvendinimo.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Tumelienė

1 2 3 52