Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatai

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo apmokejimo sistema

Darbuotojų vertinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarka

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas

Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu

2020 m. Tėvams ir pedagogams Ugdymosi procesas nuotoliniu būdu

2020 m. Ugdymo nuotoliniu būdu aprašas

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas

 

Atnaujinta 2021-02-22.