2016 METŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybių

pavadinimas

 

 

 

Pareigybių

koeficientas

 

Etatų

skaičius

 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už turimą etato skaičių

Direktorius

28

1

994

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

25,3

1

898

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

13,2

1

468

Sekretorė

MMA

1

350

Vyriausias buhalteris

17

1

603

Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistė

10

0,75

266

Grupės auklėtojas

15,58-17,98

13,46

8420

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

18,88-19,78

3

2075

Kūno kultūros pedagogas

13,6-16,10

1,5

813

Logopedas

14,49

1

514

Psichologas

17

0,75

453

Meninio ugdymo pedagogas

17,98

1,5

957

Virtuvės vedėjas

MMA

1

350

Virėjas

MMA

2

700

Virtuvės pagalbinis darbininkas

MMA

0,5

175

Auklėtojų padėjėjas

MMA

10

3500

Skalbėjas

MMA

0,5

175

Valytojas

MMA

1

350

Kiemsargis

MMA

0,75

263

Valymo įrenginių priežiūros darbininkas

MMA

0,5

175

Pastatų ir statinių einamojo remonto

darbininkas

MMA

1,25

438

VISO

 

44,46

22937