PATVIRTINTA
Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio "Eglutė"
direktoriaus 2018 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. (1.3.)-V-1-99.

Valdymo struktūra

 

Atnaujinta 2018-10-29.