FIXUS 763

 

PEDAGOGAI

 

Eil. Nr.

Vardas Pavardė

Išsilavinimas

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Nijolė Ausevičienė

        Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

2.

Janina Landžiūtė

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja

3.

Bronislova Dženkaitytė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

4.

Živilė Jakimčikienė

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja

5.

Andželika Jankauskienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė

6.

Jolanta Daniliauskienė

Aukštasis

Meninio ugdymo pedagogė

Metodininkė

7.

Vidmanta Krupavičienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

8.

Brigita Daugėlaitė 

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja

9.

Vida Kudirkienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

10.

Jolita Račkauskienė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

11.

Nemyra Gardauskienė

Aukštasis

Meninio ugdymo pedagogė

Vyresnioji muzikos mokytoja

12.

Jolita Lekavičienė

Aukštasis

Logopedė

Vyresnioji logopedė

13.

Vilija Liorencienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

14.

Rasa Petraitienė (nėštumo ir gimdymo atostogose)

Aukštasis

Auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja

Auklėtoja

15.

Dovilė Sušinskienė

Aukštasis

Socialinė pedagogė

Vyresnioji socialinė pedagogė

16.

Rosita Jakučionytė

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja

17.

Daiva Saldukaitytė

Aukštasis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

18.

Daiva Šeštokienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

19.

Reda Tumelienė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja metodininkė

20.

Daiva Kulvinskienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

21.

Vilma Žemaitaitienė

Aukštasis

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Vyresnioji kūno kultūros mokytoja

22.

Asta Durneikienė

Aukštasis Neformaliojo ugdymo mokytoja Vyresnioji kūno kultūros mokytoja

23. 

Kristina Dubickienė

Aukštasis 

Auklėtoja 

Pedagogo profesinė kvalifikacija 

24. Edita Šuliauskienė Aukštasis Auklėtoja Auklėtoja
25. Astra Papartytė Aukštasis Auklėtoja Auklėtoja

 

NEPEDAGOGINIS PERSONALAS

 

Eil. Nr.

Vardas Pavardė

Pareigos

1.

Ingrida Akuckienė

Auklėtojos padėjėja

2.

Irena Blauzdžiūnienė

Virtuvės vedėja

3.

Vilija Brazaitienė

Auklėtojos padėjėja

4.

Vidas Brokas

Darbininkas

5.

Asta Naujokaitienė

Auklėtojos padėjėja

6.

Česė Dumčiuvienė

Skalbėja, pagalbinė virtuvės darbininkė

7.

Regina Juodaitienė

Auklėtojos padėjėja

8.

Ričardas Kučinskas

Darbininkas

9.

Virginija Kulvinskienė

Auklėtojos padėjėja

10.

Laima Mačiuitienė

Kiemsargė

11.

Vida Maksvytienė

Auklėtojos padėjėja

12.

Vidmantas Pėteris

Darbininkas,

valymo įrenginių priežiūros darbininkas
 

13.

Danutė Šidiškienė

Virėja

14.

Ona Šimanskienė

Auklėtojos padėjėja

15.

Justina Tamašauskienė

Auklėtojos padėjėja

16.

Giedrė Tumelienė

Auklėtojos padėjėja

17.

Nijolė Tumosienė

Virėja

18.

Rima Vaičiulienė

 
Auklėtojos padėjėja
 

19.

Rasa Černauskienė

 
Mokytojo padėjėja
 

20.

Jūratė Čirvinskienė

Valytoja

21.

 

 

 

     

 

Atnaujinta 2020-12-08.