Kolektyvas

 

PEDAGOGAI

 

Eil. Nr.

Vardas Pavardė

Išsilavinimas

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Nijolė Ausevičienė

        Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

2.

Rasita Čekanavičienė

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja

3.

Bronislova Dženkaitytė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

4.

Živilė Jakimčikienė

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja

5.

Andželika Jankauskienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė

6.

Marija Kauneckienė

Aukštasis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

7.

Vidmanta Krupavičienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

8.

Brigita Daugėlaitė 

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja

9.

Vida Kudirkienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

10.

Silva Cikanienė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

11.

Neringa Barkevičiūtė

Aukštasis

Meninio ugdymo pedagogė

Vyresnioji muzikos mokytoja

12.

Jolita Lekavičienė

Aukštasis

Logopedė

Vyresnioji logopedė

13.

Vilija Liorencienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

14.

Rasa Petraitienė

Aukštasis

Auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja

Auklėtoja

15.

Dovilė Sušinskienė

Aukštasis

Socialinė pedagogė

Vyresnioji socialinė pedagogė

16.

Rosita Jakučionytė

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja

17.

Daiva Saldukaitytė

Aukštasis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

18.

Daiva Šeštokienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

19.

Reda Tumelienė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja metodininkė

20.

Daiva Kulvinskienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

21.

Vilma Žemaitaitienė

Aukštasis

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Vyresnioji kūno kultūros mokytoja

 

NEPEDAGOGINIS PERSONALAS

 

Eil. Nr.

Vardas Pavardė

Pareigos

1.

Ingrida Akuckienė

Auklėtojos padėjėja

2.

Irena Blauzdžiūnienė

Virtuvės vedėja

3.

Vilija Brazaitienė

Auklėtojos padėjėja

4.

Vidas Brokas

Darbininkas

5.

Kristina Dubickienė

Auklėtojos padėjėja

6.

Česė Dumčiuvienė

Skalbėja, pagalbinė virtuvės darbininkė

7.

Regina Juodaitienė

Auklėtojos padėjėja

8.

Zita Kaukienė

Virėja

9.

Ričardas Kučinskas

Darbininkas

10.

Virginija Kulvinskienė

Auklėtojos padėjėja

11.

Janina Landžiūtė

Auklėtojos padėjėja

12.

Laima Mačiuitienė

Kiemsargė

13.

Vida Maksvytienė

Auklėtojos padėjėja

14.

Asta Naujokaitienė

Valymo įrenginių priežiūros darbininkė

15.

Danutė Šidiškienė

Virėja

16.

Ona Šimanskienė

Auklėtojos padėjėja

17.

Justina Tamašauskienė

Auklėtojos padėjėja

18.

Giedrė Tumelienė

Auklėtojos padėjėja

19.

Nijolė Tumosienė

Valytoja

20.

Mindaugas Urbantaitis

Valymo įrenginių priežiūros darbininkas, darbininkas

21.

Rima Vaičiulienė

Auklėtojos padėjėja

22. Rasa Černauskienė Mokytojo padėjėja

 

Atnaujinta 2019-08-30.