FIXUS 763

 

PEDAGOGAI

 

Eil. Nr.

Vardas Pavardė

Išsilavinimas

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Nijolė Ausevičienė

        Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

2.

Jolanta Daniliauskienė

Aukštasis

Meninio ugdymo pedagogė

Metodininkė

3.

Brigita Daugėlaitė 

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja

4.

Kristina Dubickienė

Aukštasis

Auklėtoja

Pedagogo profesinė kvalifikacija 

5.

Asta Durneikienė

Aukštasis

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Vyresnioji kūno kultūros mokytoja

6.

Nemyra Gardauskienė

Aukštasis

Meninio ugdymo pedagogė

Vyresnioji muzikos mokytoja

7.

Živilė Jakimčikienė 

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja

8.

Rosita Jakučionytė 

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja

9.

Andželika Jankauskienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė

10.

Vidmanta Krupavičienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

11.

Vida Kudirkienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

12.

Daiva Kulvinskienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

13.

Janina Landžiūtė

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja

14.

Jolita Lekavičienė

Aukštasis

Logopedė

Logopedė metodininkė

15.

Vilija Liorencienė 

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

16.

Vilma Mačiokienė

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja

17.

Astra Papartytė

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja

18.

Rasa Petraitienė

Aukštasis

Auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja

Auklėtoja

19.

Jolita Račkauskienė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

20.

Daiva Saldukaitytė

Aukštasis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

21.

Dovilė Sušinskienė

Aukštasis

Socialinė pedagogė

Vyresnioji socialinė pedagogė

22. 

Daiva Šeštokienė

Aukštesnysis

Auklėtoja 

Vyresnioji auklėtoja

23.

Edita Šuliauskienė

Aukštasis Auklėtoja Auklėtoja
24.

Reda Tumelienė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja metodininkė

25.

Vilma Žemaitaitienė

Aukštasis

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Vyresnioji kūno kultūros mokytoja

 

NEPEDAGOGINIS PERSONALAS

 

Eil. Nr.

Vardas Pavardė

Pareigos

1.

Ingrida Akuckienė

Auklėtojos padėjėja

2.

Loreta Auksoraitytė

Virtuvės vedėja

3.

Vilija Brazaitienė

Auklėtojos padėjėja

4.

Vidas Brokas

Darbininkas

5.

Rasa Černauskienė

Mokytojo padėjėja

6.

Jūratė Čirvinskienė

Valytoja

7.

Česė Dumčiuvienė

Skalbėja, pagalbinė virtuvės darbininkė

8.

Regina Juodaitienė

Auklėtojos padėjėja

9.

Ričardas Kučinskas

Kompiuterininkas

10.

Virginija Kulvinskienė

Auklėtojos padėjėja

11.

Laima Mačiuitienė

Kiemsargė

12.

Vida Maksvytienė

Auklėtojos padėjėja

13.

Asta Naujokaitienė

Auklėtojos padėjėja

14.

Vidmantas Pėteris

Darbininkas,

valymo įrenginių priežiūros darbininkas

15.

Ona Šimanskienė

Auklėtojos padėjėja

16.

Justina Tamašauskienė

 
Auklėtojos padėjėja
 

17.

Giedrė Tumelienė

 
Auklėtojos padėjėja 
 

18.

Rima Vaičiulienė

Auklėtojos padėjėja

 

Atnaujinta 2021-06-04.