Juridinio asmens kodas 190480176
S.Nėries 31 A,
LT – 70163 Vilkaviškis
Tel. 8 342 52603, 8 342 52725
El. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

Balandžio 22 dieną mūsų darželyje vyko seminaras „Stresas ir jo įveika pedagogo darbe“.

Dalyvavo ne tik visos įstaigos pedagogės, bet ir pedagogės iš Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“,  Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“, Alvito pagrindinės mokyklos Paežerių skyriaus, Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“.

Seminarą vedė  Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos psichologė ekspertė Silva Striunga. Lektorė aptarė patiriamo streso darbe priežastis, veiksnius, simptomus, supažindino su streso įveikimo būdais ir savireguliacijos technikomis; medžiagą išdėstė aiškiai, įdomiai, remdamasi tikrais gyvenimiškais pavyzdžiais. Seminaras buvo labai naudingas. Jo metu įgytas žinias pedagogės galės pritaikyti darbe su vaikai ir jų tėvais.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ramutė Čelkevičienė