Juridinio asmens kodas 190480176
S.Nėries 31 A,
LT – 70163 Vilkaviškis
Tel. 8 342 52603, 8 342 52725
El. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

Šeima – tai vyro ir moters meilė, santuoka bei ištikimybė. Šeima – tai naujos gyvybės sodas, kuriame gimsta ir auga nauja gyvybė. Kiekvienas sąmoningas, doras ir geros valios žmogus turi saugoti ir mylėti žmogiškąją gyvybę nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties.

Siekiant formuoti vertybines nuostatas, pilietinį ir kultūrinį sąmoningumą, darželyje dvi savaites buvo įgyvendinamas projektas ,,Šeima – gyvybės sodas“. Projekto metu vyresnio amžiaus (6–4 metų) grupių ugdytiniai įgijo žinių apie tradicinės šeimos ir gyvybės prasmę bei vertę, piešė piešinius tema ,,Gyvybė – didžiausia vertybė“ bei dalyvavo Vilkaviškio rajono NVO organizuojamame nuotraukų ir piešinių konkurse. Kiek vėliau į projektą įsitraukė ir patys jauniausieji – 2–3 metų darželio ugdytiniai, kurie su vyresnio amžiaus grupių ugdytiniais, padedami tėvelių bei grupių auklėtojų, gamino vėjo malūnėlius, dalinosi mintimis apie savo šeimą ir kai kurių vaikų šeimoje laukiamą naujos gyvybės atsiradimą – broliuko ar sesutės gimimą. Balandžio 30 d. darželio bendruomenės nariai su pakilia nuotaika rankose nešini vėjo malūnėliais rinkosi prie Vilkaviškio ligoninės ir dalyvavo Vilkaviškio rajono NVO organizuojamoje šventinėje eisenoje, skirtoje Pasaulinei Gyvybės dienai paminėti.

Dėkojame visai darželio bendruomenei už bendruomeniškumą ir aktyvų įsitraukimą į projektines veiklas.

Socialinė pedagogė Asta Petrauskienė