Juridinio asmens kodas 190480176
S.Nėries 31 A,
LT – 70163 Vilkaviškis
Tel. 8 342 52603, 8 342 52725
El. paštas ldeglute@vilkaviskis.ltVadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-986 Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“  bendruomenė supažindinama su Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Renatos Sakalauskienės 2019 m. veiklos ataskaita (ataskaita išsiųsta į darbuotojų elektroninius paštus, pakabinta darželio informaciniuose stenduose).Informuojame, kad per 10 dienų (iki sausio 30 dienos)  darželio bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus darželio tarybos pirmininkei Redai Tumelienei elektroniniu paštu 21bitute@gmail.com nurodant „Pasiūlymai dėl 2019 m. veiklos ataskaitos“.Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Renata Sakalauskienė