Juridinio asmens kodas 190480176
S.Nėries 31 A,
LT – 70163 Vilkaviškis
Tel. 8 342 52603, 8 342 52725
El. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-986 Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“  bendruomenė supažindinama su Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Renatos Sakalauskienės 2018 m. veiklos ataskaita (ataskaita išsiųsta į darbuotojų elektroninius paštus, pakabinta darželio informaciniuose stenduose).

Informuojame, kad per 10 dienų (iki sausio 30 dienos)  darželio bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus darželio tarybos ir darbo tarybos pirmininkei Zitai Kumpienei elektroniniu paštu  zkumpiene@gmail.com nurodant „Pasiūlymai dėl 2018 m. veiklos ataskaitos“.

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Renata Sakalauskienė