Juridinio asmens kodas 190480176
S.Nėries 31 A,
LT – 70163 Vilkaviškis
Tel. 8 342 52603, 8 342 52725
El. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

Šiandien gavome informaciją iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Vilniaus departamento, kuris informavo, kad 2020 m. lapkričio 29 d. buvo registruoti nauji COVOD-19 ligos (koronaviruso infekcija) 2 atvejai. Susirgimas nustatytas Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinės „Bitučių“ grupės ugdytinei, kuri prieš susergant darželyje buvo 2020 m. lapkričio 26 d. „Bitučių“ grupės vaikams pratęstas infekcijų plitimą ribojantis režimas (ugdymas nuotoliniu būdu) nuo 2020 m. gruodžio 4 d. iki gruodžio 9 d. (ankstesnis laikotarpis buvo nustatytas nuo 2020 m. lapkričio 26 d. iki 2020 m. gruodžio 3 d.).

Susirgimas nustatytas ir socialinei pedagogei, kuri prieš susergant darželyje buvo 2020 m. lapkričio 25 dieną ir turėjo didelės rizikos sąlytį su 8 darželio „Skruzdėliukų“ grupės vaikais ir 3 darbuotojais. Visi kontaktavę asmenys nuo 2020 m. lapkričio 30 dienos yra privalomoje saviizoliacijoje. 2020 m. lapkričio 29 d. vakare buvo atlikta „Skruzdėliukų“ grupės patalpų, laiptinės ir koridoriaus dezinfekcija (pasitelkiant licencijuotą įmonę).

 

Būkime atsakingi. Saugokime save ir kitus

Direktorė Renata Sakalauskienė, tel. 8 686 71 706

Šiandien per pietus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Vilniaus departamentas informavo, kad 2020 m. lapkričio  27 d. gavo informaciją apie Vilkaviškio lopšelio-darželio „Eglutė“ vaduojančios auklėtojos padėjėjos, dirbusios „Bitučių“ grupėje susirgimą COVID-19 liga. Asmuo paskutinį kartą darbe buvo 2020 m. lapkričio 24 d. Ugdytiniai po pietų izoliavosi. Šiuo metu jiems taikomas nuotolinis ugdymas.

Saugokime save ir kitus

Išlikime ramūs

Direktorė Renata Sakalauskienė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas informavo, kad Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ 2020 m. lapkričio 26 d., registruoti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) 2 atvejai (susirgimas nustatytas darželio „Bitučių“ grupės  priešmokyklinio ugdymo pedagogei ir auklėtojos padėjėjai, kurios prieš susergant darželyje buvo 2020 m. lapkričio 20 d. 

Darželio „Bitučių“ grupės vaikams nuo 2020 m. lapkričio 26 d. iki 2020 m. gruodžio 3 d. taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas (ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu).

Įstaigos patalpų valymas ir dezinfekcija atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-Co-2) bei rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai.

Administracija

https://vilkaviskis.lt/dar-dviejose-rajono-svietimo-istaigose-ivedamas-infekciju-plitima-ribojantis-rezimas/

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo

„Drugelių“ grupės ugdytinė Gabija Rudaitytė, dalyvavo organizuotame respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje-konkurse „Mano svajonių darželis“. Šios parodos-konkurso III vieta atiteko GABIJAI! Džiaugiamės visi kartu su ja ir tikimės, kad tai ne paskutinis jos apdovanojimas!

Parengė vyresnioji auklėtoja Daiva Kulvinskienė

Plačiau

Visi žinome, kad šiuo metu baseinas ,,serga“, tačiau ,,gydytojo belaukdamas“ plačiai šypsosi mums visiems ­– ir mažiems, ir dideliems. Baseino „gydymas“ turėtų prasidėti gruodžio 1–2 savaitę. Pabūkime kantrūs ir neužilgo vėl galėsime pasimaudyti.

Nefomaliojo ugdymo mokytoja Vilma Žemaitaitienė ir direktorė Renata Sakalauskienė

Plačiau

Mūsų darželis priėmė „Sveikatiados“ iššūkį ir aktyviai įsitraukė: vaikučiai, tėveliai ir pedagogai. Konkurso „10 000 žingsnių yra vieni juokai“ metu organizavo žygius, išvykas, pasivaikščiojimus bet kokiu oru. Tėveliai su vaikučiais siuntė pasivaikščiojimo nuotraukas ir video iš įvairių Lietuvos vietų. Dalyvavusieji konkurse iš viso nužingsniavo 496 811 žingsnių. Lapkričio 4 dieną kiekvienos grupės vaikučius aplankė kiškis greituolis (auklėtoja Rosita Jakučionytė) ir meškutė lepečkojė (soc. pedagogė Dovilė Sušinskienė), kurios atnešė dovanėlių bei diplomą už nueitus žingsnius.

Vyresnioji auklėtoja Daiva Saldukaitytė ir auklėtoja Živilė Jakimčikienė

Plačiau