Juridinio asmens kodas 190480176
S.Nėries 31 A,
LT – 70163 Vilkaviškis
Tel. 8 342 52603, 8 342 52725
El. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

skelbimas judek

Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio „Drugelių“ grupėje į ugdomąjį procesą pradėjome integruoti socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programą „Kimochi“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimochi“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti.

Plačiau

Kviečiame

2019 m. rugsėjo 2-osios rytą mažieji „Kiškučių“ grupės vaikučiai, lydimi tėvelių, nešini rudeninėmis gėlėmis, rinkosi į lopšelio grupę. 

Stebuklingame krepšelyje radę kiškučių karūnėles dėjosi ant galvelių ir kartu su tėveliais darė „kiškučių mankštelę“. Po to gaudė muilo burbulus, džiaugėsi ir mėtė vieni kitiems spalvingus balionus. Vėliau žaidimus vaikučiai tęsė lauko aikštelėje.

Plačiau

Sveikinimas Rugsėjo 1

2019 m. rugsėjo 1 d.

Kviečiame visas Šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigas, turinčias „Eglutės“ pavadinimą, dalyvauti konferencijoje „Darželis, į kurį gera ateiti“. "Eglučių" konferencijos nuostatai

Konferenciją organizuoja Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“.

Konferencija vyks 2019 m. spalio 29 d. Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“, S. Nėries g. 31a, Vilkaviškis. 

Konferencijos tikslas – skatinti aktyvų ir efektyvų ugdymo įstaigų pedagogų bendradarbiavimą, kartu dalijantis darbo patirtimi.

Konferencijos partneriai: 

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Kregždute, pasakyki, kaip palydi

Vaikus pakilusius į skrydį,

Ar nešauki į lizdą grįžti,

Padangėje savus pažįsti?

 

2019 m. gegužės 30 d. vyko „Drugelių“ grupės šventinė popietė „Lik sveika, „Drugelių“ grupe“. Kartu su grupės tėveliais, kaip tuos kregždžiukus į pirmąjį skrydį, palydėjome savo ugdytinius į priešmokyklinio ugdymo grupę.

Plačiau