Juridinio asmens kodas 190480176
S.Nėries 31 A,
LT – 70163 Vilkaviškis
Tel. 8 342 52603, 8 342 52725
El. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

Tau, vaikuti, dovanoju

Skambią skambią kalbą.

Lyg varpeliai, lyg žvangučiai

Jos žodeliai skamba.

2019 m. kovo 8 d. darželyje linksmai skambėjo lietuvių liaudies dainelės, sukosi rateliai, buvo sekamos pasakos be galo, menamos mįslės, žaidžiami lietuvių liaudies žaidimai.

Vyresnioji auklėtoja Nijolė Ausevičienė renginį pradėjo supažindindama su seniausiais, svarbiausiais ir gražiausiais mums žodžiais, taip pat priminė visiems susirinkusiems, kokį nelengvą kelią praėjo mūsų gimtoji kalba, kad išliktų iki šių dienų. Visų grupių ugdytiniai savo draugams pristatė paruoštus pasirodymus, kuriuose vaikai  parodė, kokia graži, turtinga ir skambi mūsų kalba. Juk ne veltui Vydūnas yra pasakęs, kad kiekvienas, kuris kalba  gimtąja kalba, yra mažasis menininkas.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Reda Tumelienė