Skelbiama atranka Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogo (auklėtojo) pareigoms užimti.

Atranka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintą Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą.

Pedagogai, pretenduojantys į šias pareigas, pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Nepriekaištingos reputacijos pažymą iš buvusios darbovietės, jeigu nuo atleidimo iš pareigų ar darbo nepraėjo treji metai (pagal Švietimo įstatymo 51 straipsnį).
 7. Dokumentą įrodantį pedagoginį darbo stažą.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Pokalbis planuojamas sausio 5 d.

Dokumentai priimami iki 2020 m. gruodžio 31 d. 15 val.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Darbo sutartis: terminuota.

Dokumentai priimami: elektroniniu paštu ldeglute@vilkaviskis.lt

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorė Renata Sakalauskienė. Kontaktinis tel. (8 342) 52 603, el. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

 

Skelbiama atranka Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogo (auklėtojo) pareigoms užimti.

Atranka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintą Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą.

Pedagogai, pretenduojantys į šias pareigas, pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Nepriekaištingos reputacijos pažymą iš buvusios darbovietės, jeigu nuo atleidimo iš pareigų ar darbo nepraėjo treji metai (pagal Švietimo įstatymo 51 straipsnį).
 7. Dokumentą įrodantį pedagoginį darbo stažą.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Pokalbis planuojamas sausio 5 d.

Dokumentai priimami iki 2020 m. gruodžio 31 d. 15 val.

Darbo krūvis: 0,5 etatas.

Darbo sutartis: terminuota.

Dokumentai priimami: elektroniniu paštu ldeglute@vilkaviskis.lt

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorė Renata Sakalauskienė. Kontaktinis tel. (8 342) 52 603, el. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

 

Skelbiama atranka Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti.

Atranka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintą Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą.

Pedagogai, pretenduojantys į šias pareigas, pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Nepriekaištingos reputacijos pažymą iš buvusios darbovietės, jeigu nuo atleidimo iš pareigų ar darbo nepraėjo treji metai (pagal Švietimo įstatymo 51 straipsnį).
 7. Dokumentą įrodantį pedagoginį darbo stažą.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Pokalbis planuojamas sausio 5 d.

Dokumentai priimami iki 2020 m. gruodžio 31 d. 15 val.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Darbo sutartis: neterminuota.

Dokumentai priimami: elektroniniu paštu ldeglute@vilkaviskis.lt

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorė Renata Sakalauskienė. Kontaktinis tel. (8 342) 52 603, el. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

 

Atnaujinta 2020-12-21