Skelbiama atranka Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti.

Atranka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintą Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą.

Pedagogai, pretenduojantys į šias pareigas, pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo kopiją, patvirtinančią, kad galima dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
  6. Gyvenimo aprašymą.
  7. Nepriekaištingos reputacijos pažymą iš buvusios darbovietės, jeigu nuo atleidimo iš pareigų ar darbo nepraėjo treji metai (pagal Švietimo įstatymo 51 straipsnį).
  8. Dokumentą įrodantį pedagoginį darbo stažą.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui (2019 m. liepos 3 d.).

Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. birželio 17 d., pabaiga – 2019 m. birželio 28 d. 14 val.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Darbo sutartis: neterminuota.

Dokumentai priimami: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ raštinėje nuo 8 val. iki 15.30 val. arba elektroniniu paštu ldeglute@vilkaviskis.lt

Informacija apie konkursą skelbiama darželio internetinėje svetainėje adresu www.darzeliseglute.lt ir socialiniame tinkle „Facebook“ adresu www.facebook.com/Vilkaviškio-vaikų-lopšelis-darželis-Eglutė-151341005373158

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorė Renata Sakalauskienė. Kontaktinis tel. (8 342) 52 603, el. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

 

 

Įsakymas dėl pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo

 

Atnaujinta 2019-06-17.