Skelbiama atranka Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ meninio ugdymo pedagogo (muziko) pareigoms užimti.

Atranka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintą Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą.

Pedagogai, pretenduojantys į šias pareigas, pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Gyvenimo aprašymą.
  6. Nepriekaištingos reputacijos pažymą iš buvusios darbovietės, jeigu nuo atleidimo iš pareigų ar darbo nepraėjo treji metai (pagal Švietimo įstatymo 51 straipsnį).
  7. Dokumentą įrodantį pedagoginį darbo stažą.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Darbo sutartis: neterminuota.

Dokumentai priimami: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ raštinėje nuo 8 val. iki 16.30 val. arba elektroniniu paštu ldeglute@vilkaviskis.lt

Informacija apie konkursą skelbiama darželio internetinėje svetainėje adresu www.darzeliseglute.lt socialiniame tinkle „Facebook“ adresu www.facebook.com/Vilkaviškio-vaikų-lopšelis-darželis-Eglutė-151341005373158 ir Užimtumo tarnybos tinklapyje https://uzt.lt/

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorė Renata Sakalauskienė. Kontaktinis tel. (8 342) 52 603, el. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

 

Atnaujinta 2019-11-29.