Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Kompiuterininko pareigybės aprašymas

Kūno kultūros pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas.

Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Neformaliojo ugdymo mokytojos pareigybės aprašymas

Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas

Pastatų ir statinių einamo remonto darbininko pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Sandėlininko pareigybės aprašymas

Sekretoriaus pareigybės aprašymas

Skalbėjo pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialisto pareigybės aprašymas

Valymo įrenginių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas.

Valymo įrenginių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas.

Virėjo pareigybės aprašymas

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Virtuvės vedėjo pareigybės aprašymas

 

Atnaujinta 2021-11-04.