Juridinio asmens kodas 190480176
S.Nėries 31 A,
LT – 70163 Vilkaviškis
Tel. 8 342 52603, 8 342 52725
El. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

Saulutė nusileido, jau vakaras atėjo,

Vaikučiai susirinkę dainuot ir šokt pradėjo.

Jei vaikai linksmai pradės, tai tėveliai jiems padės.

2019 m. vasario 13 d. į šeimos šventę susirinko trys kartos: vaikai, tėvai ir seneliai. Vaikai šoko, dainavo,  užminė tėveliams  mįslių, porino patarles, o  vaidinimu „Stebuklingoji šalis“ parodė, kokia svarbi jiems yra šeima. Mamytės visus pradžiugino šokiais „Bitute, pilkoji“ ir ,,Gransveras“. Net septynios šeimos paruošė prisistatymus nuo savos kūrybos eilėraščių, dainų, šokių, instrumentinių kūrinių, kepinių iki gimnastikos pasirodymo. Vaikai tėveliams padovanojo sukurtus „Šeimos medžius“. Visos šeimos įsiamžino foto sesijoje „Šauni mano šeimynėlė“.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Reda Tumelienė