Juridinio asmens kodas 190480176
S.Nėries 31 A,
LT – 70163 Vilkaviškis
Tel. 8 342 52603, 8 342 52725
El. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

2019 m. birželio 3–7 dienomis Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai pirmą kartą dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programoje. Programą „Vaikystės takeliu poilsiaut skubu“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės kartu su ugdytiniais įgyvendino organizuodami stovyklą, kuriai patys vaikai sugalvojo pavadinimą – „Varpelis“. Stovyklauti ugdytiniai pradėjo kurdami vėliavą bei emblemą. Lankstė svajonių lėktuvėlius ir juos leido norėdami sužinoti, kurio svajonė išsipildys greičiau.

Stovyklos metu ugdytiniai lankėsi Paežerių dvare, dalyvavo edukacinėje programoje „Tai iš sapno pasakėlės pas vaikus keliauja lėlės…“. Mažieji stovyklautojai vaikščiojo Paežerių dvaro istoriniame parke, apkabino Paežerių Stelmuže vadinamą šimtametį ąžuolą. Ugdytiniai leido laiką gryname ore, buvo skatinamas fizinis aktyvumas. Stovyklautojai į keliones vyko autobusu, kai kuriems vaikams, tai buvo pirmoji patirtis, pirmasis įspūdis…

Darželio vaikus nudžiugino gyvūnų įvairovė Kalvarijos savivaldybėje įsikūrusiame „Zooparke“. Vaikai negalėjo atitraukti akių nuo įvairiausių žvėrių ir paukščių, skambėjo krykštavimai ir juokas, o kur dar noras pašerti lamą ar mažąjį ponį.

Neapsieita be kelionių į Marijampolę. Ugdėme socialinį emocinį ugdymą skatindami mokinius bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais iš kitos ugdymo įstaigos, aplankėme Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro ugdytinius. Taip pat lankėmės Marijampolės kraštotyros muziejuje ir susipažinome su puodininkystės amatu. Dalyvavimas edukacinėje programoje skatino ugdytinių potyriminį mokymą.

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenė džiaugėsi, sudalyvavusi konkurse ir laimėjusi lėšų įgyvendinti programos veiklas. Iki šiol Vilkaviškio rajone nė vienas darželis šioje programoje nebuvo dalyvavęs. Programa skatino darželio vaikų socializaciją išvykomis ir edukacinėmis programomis, ugdytiniai galėjo įtvirtinti per mokslo metus įgytus gebėjimus.

Vyresnioji socialinė pedagogė Dovilė Sušinskienė