Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 3 priedo pakeitimas

Atnaujinta 2018-03-26.