Įsakymas dėl Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ planuojamų atlikti 2016 biudžetiniai metais viešųjų pirkimų plano papildymo ir patikslinimo

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų planavimo, iniciavimo, organizavimo, atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Atnaujinta 2017-03-20.