Įsakymas dėl Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ planuojamų atlikti 2016 biudžetiniai metais viešųjų pirkimų plano papildymo ir patikslinimo

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

 

Atnaujinta 2018-03-19.