Darbo apmokejimo sistema

Darbuotojų vertinimo tvarkos aprašas

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKA

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA


SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ NUOSTATAI

2016 M. VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA

2016 M. VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

Atnaujinta 2018-03-13.