Juridinio asmens kodas 190480176
S.Nėries 31 A,
LT – 70163 Vilkaviškis
Tel. 8 342 52603, 8 342 52725
El. paštas ldeglute@vilkaviskis.lt

Rodos dar tik vakar nuaidėjo rugsėjo 1-osios mokslo metų pradžios šventės garsai, o  lopšelyje-darželyje ,,Eglutė“ jau įsibėgėjo kasdienių veiklų ritmas.

Jau ne vienerius metus ugdymo procese daug dėmesio skiriame vaikų žmogiškųjų vertybių formavimui, kuriam būtinas vaiko gyvenimui reikalingų socialinės bei kultūrinės kompetencijos ugdymas. Rugsėjo 11–15 dienomis socialinė pedagogė A. Petrauskienė su ikimokyklinio amžiaus (,,Skruzdėliukų“, ,,Boružėlių“) bei priešmokyklinio amžiaus (,,Voveriukų“, ,,Bitučių“) grupių ugdytiniais ir jų auklėtojomis įgyvendino projektą ,,Žinau savo teises ir pareigas“. Projekto metu vaikai įsisavino žinias apie savo teises ir pareigas, kurias puikiai parodė viktorinos metu, taip pat išmoko deramo, pagarbaus elgesio su bendraamžiais, tėvais bei kitais suaugusiais ir suvokė, kad privalo būti atsakingesni už savo elgesį su kitais bei dėmesingesni šalia esantiems. Kiekviena grupė parengė savo ,,Grupės gero elgesio taisykles“, kurias taikys kasdieniame gyvenime.

Socialinė pedagogė Asta Petrauskienė