MOKESTIS UŽ MAITINIMĄ

Vaiko dienos maitinimo kaina (patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 2015-08-28 Nr.B-TS-117)

Lopšelio grupėse (1,5 m. iki 3 m.):

Už vieną maitinimą – 0,92 EUR (pietūs);

Už du maitinimus – 1,38 EUR ( pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė)

Už tris maitinimus – 1,84 EUR (pusryčiai, pietūs, vakarienė)

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse ( nuo 3 iki 6-7 m.):

Už vieną maitinimą – 0,98 EUR (pietūs)

Už du maitinimus – 1,47 EUR ( pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė)

Už tris maitinimus – 1,96 EUR( pusryčiai, pietūs, vakarienė)

Mokestis už vaiko  maitinimą tėvų (globėjų) prašymu lopšelyje-darželyje mažinamas 50%:

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (globėjų): vienas iš tėvų miręs; nenurodytas gimimo liudijime; teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu; teismo pripažintas neveiksniu; vienam iš tėvų neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų;
 • vienas iš tėvų atlieka nuolatinę privalomąją pradinę  karo tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą;
 • vaikas (vaikai) auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
 • vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija, pateikus tai patvirtinančią pažymą;
 • tėvams (globėjams) ar vienam iš tėvų nustatytas 0 – 40 proc. darbingumas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu

 • šeima gauna socialinę pašalpą;
 • vaikams Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija yra skyrusi privalomą ikimokyklinį ugdymą;
 • vaikas nelanko dėl ligos, pateikus gydytojo pažymą, ir savaitę po jos;
 • vaikas nelanko dėl tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų, motinos nėštumo ir gimdymo atostogų, pateikus patvirtinančius dokumentus;
 • vaikas nelanko dėl tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas nedarbo dienų skaičius, nuolat dirba pamainomis, nuolat turi laisvas darbo dienas;
 • vaikas nelanko dėl tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų dėl suteikiamų dviejų papildomų dienų per mėnesį, pateikus iš darbovietės pažymą apie darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos;
 • vaikas nelanko dėl mokinių atostogų meto (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje), pateikus prašymą;
 • vaikas nelanko dėl vasaros meto (birželio-rugpjūčio mėn.)
 • vaiko ugdymo vietoje vyksta remonto darbai arba šioje įstaigoje vyksta remonto darbai, dėl kurių , pagal vaiko sveikatos būklę, gali paūmėti jo sveikatos sutrikimai, pateikus atitinkamą medicininę pažymą remonto laikotarpiu;
 • vaikas nelanko dėl įstaigoje atsiradusių techninių nesklandumų (gedimų ir pan.) – šių nesklandumų šalinimo dienomis;
 • vaikas nelanko dėl nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis), ne ilgiau kaip 3 dienas;
 • nevedamas, esant žemesnei kaip minus 20 laipsnių oro temperatūrai;
 • vaikui nustatyta negalia ar jis yra specialiųjų poreikių;

Už kiekvieną lankytą, nelankytą, ir nepateisintą dieną nustatytas 0,35 EUR dydžio užmokestis ugdymo reikmėms tenkinti ir ugdymo aplinkai gerinti (patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 2015-08-28 Nr.B-TS-117)

ŠI NUORODA ATIDARO VISĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMĄ

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3dbd670507111e5b0f2b883009b2d06

15 dienų darželio meniu

I savaitės meniu (peržiūrėti)

II savaitės meniu (peržiūrėti)

III savaitės meniu (peržiūrėti)