KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“, biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 31a, LT-70163 Vilkaviškis, tel. (8 342) 52 603.  Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190480176.

Pareigų pavadinimas: Direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Darbo pobūdis: Direktoriaus pavaduotojo ūkiui veiklą reglamentuoja Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“  direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašas, darbo tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas ir kiti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui:

• organizuoja ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą ir kontrolę;

• rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata;

• tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus darbą;

• vykdo materialinių vertybių  būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą;

• geba rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus, savarankiškai vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;

• tvarko ūkio dalies dokumentaciją;

• dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus;

• kontroliuoja ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;

• planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus;

• analizuoja, sistemina ir vertina ūkio darbų rezultatus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

• aukštasis išsilavinimas;

• administravimo darbo stažas;

• Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas;

• orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje;

• geri darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu įgūdžiai;

• mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

• gebėti bendradarbiauti, dirbti komandoje;

• savarankiškai planuoti, organizuoti atsakingos srities veiklą.

Privalumai:

• geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai (multimedia, Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint );

• geri dokumentų valdymo įgūdžiai;

• vairuotojo pažymėjimas;

• žinoti įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumus;

• kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

Pretendentas privalo pateikti:

• prašymą leisti dalyvauti konkurse;

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

• išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

• užpildytą pretendento anketą (pagal aprašo 1 priedą);

• gyvenimo aprašymą (CV);

• savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius;

• darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje (http://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ukiui-322;499370.html) įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2017-12-18)

Dokumentų pateikimo būdas:

El. būdu per VATIS atrankos modulį.

Pranešimas pretendentams:

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorė Renata Sakalauskienė.
Kontaktinis tel. (8 342) 52 603,  el. paštas  ldeglutedirektorius@vilkaviskis.lt

 

 

Įsakymas dėl pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo

Atnaujinta 2017-12-05.